رواداری تراز کابین اسانسور +_ 2سانتی متر میباشد. یعنی کابین اسانسور حداکثر میتواند 2سانتیمتر بالاتر یا پایین تر از سطح طبقه توقف کند.

تخصص ما بالا بردن شماست.
گروه صنعتی اوتانا
اسانسور اوتانا

نوشته شده توسط مهندس امین خادمی#مبحث 15-استاندارد 1-6303

مطلب بعدی

سطح مقطع سیم مدار فرمان در آسانسور حداقل 0.75 میلی متر مربع سطح مقطع سیم مدار قدرت  در آسانسور حداقل 4  میلی متر مربع سطح مقطع سیم مدار روشنایی  در آسانسور حداقل 1.5  میلی متر مربع سطح مقطع سیم مدار پریز  در آسانسور حداقل 2.5  میلی متر مربع تخصص ما بالا بردن شماست. گروه صنعتی […]

اوتانا همراه شما

ما را در اینستاگرام دنبال کنید خبرهای خوبی داریم ...

Invalid username or token.