حداقل روشنایی کف کابین و راه رو جلو در آسانسور 50لوکس
حداقل روشنایی موتورخانه آسانسور 200 لوکس
حداقل روشنایی چاه آسانسور 50 لوکس
حداقل روشنایی سطح پله برقی 54 لوکس می باشد.

نوشته شده توسط مهندس امین خادمی#مبحث 15-استاندارد 1-6303

تخصص ما بالا بردن شماست.
گروه صنعتی اوتانا
اسانسور اوتانا

مطلب بعدی

باقطع کلید اصلی(0-1)آسانسورموارد زیر نبایدخاموش شود: 1-روشنایی و تهویه کابین (فن) آسانسور 2-پریز نصب شده روی سقف کابین 3-پریز موتورخانه 4-روشنایی موتورخانه 5-روشنایی چاه آسانسور 6-زنگ اخبار(زنگ خطر)   تخصص ما بالا بردن شماست. گروه صنعتی اوتانا اسانسور اوتانا نوشته شده توسط مهندس امین خادمی#مبحث 15-استاندارد 1-6303

اوتانا همراه شما

ما را در اینستاگرام دنبال کنید خبرهای خوبی داریم ...

Invalid username or token.