در آسانسور سه نمونه پاراشوت استفاده می شود.
1-پاراشوت آنی یا لحظه ایی برای سرعت کابین حداکثر. 0/63متر بر ثانیه
2-پاراشوت آنی با اثر ضربه گیر – برای سرعت آسانسور حداکثر تا 1متر بر ثانیه

تخصص ما بالا بردن شماست.
گروه صنعتی اوتانا
اسانسور اوتانا

نوشته شده توسط مهندس امین خادمی#مبحث 15-استاندارد 1-6303

مطلب بعدی

رواداری تراز کابین اسانسور +_ 2سانتی متر میباشد. یعنی کابین اسانسور حداکثر میتواند 2سانتیمتر بالاتر یا پایین تر از سطح طبقه توقف کند. تخصص ما بالا بردن شماست. گروه صنعتی اوتانا اسانسور اوتانا نوشته شده توسط مهندس امین خادمی#مبحث 15-استاندارد 1-6303

اوتانا همراه شما

ما را در اینستاگرام دنبال کنید خبرهای خوبی داریم ...

Invalid username or token.