در آسانسور سه نوع پاراشوت استفاده می شود.
1-پاراشوت آنی یا لحظه ایی برای سرعت کابین حداکثر تا 0/63 متر بر ثانیه
2-پاراشوت آنی با اثر ضربه گیر برای سرعت تا 1متر بر ثانیه
3-پاراشوت تدریجی برای سرعت بیش از 1متر بر ثانیه
*اگر چند پاراشوت روی یک کابین نصب شود باید همه انها تدریجی باشند.

تخصص ما بالا بردن شماست.
گروه صنعتی اوتانا
اسانسور اوتانا

نوشته شده توسط مهندس امین خادمی#مبحث 15-استاندارد 1-6303

مطلب بعدی

حداقل روشنایی کف کابین و راه رو جلو در آسانسور 50لوکس حداقل روشنایی موتورخانه آسانسور 200 لوکس حداقل روشنایی چاه آسانسور 50 لوکس حداقل روشنایی سطح پله برقی 54 لوکس می باشد. نوشته شده توسط مهندس امین خادمی#مبحث 15-استاندارد 1-6303 تخصص ما بالا بردن شماست. گروه صنعتی اوتانا اسانسور اوتانا

اوتانا همراه شما

ما را در اینستاگرام دنبال کنید خبرهای خوبی داریم ...

Invalid username or token.