باقطع کلید اصلی(0-1)آسانسورموارد زیر نبایدخاموش شود:

1-روشنایی و تهویه کابین (فن) آسانسور

2-پریز نصب شده روی سقف کابین

3-پریز موتورخانه

4-روشنایی موتورخانه

5-روشنایی چاه آسانسور

6-زنگ اخبار(زنگ خطر)

 

تخصص ما بالا بردن شماست.
گروه صنعتی اوتانا
اسانسور اوتانا

نوشته شده توسط مهندس امین خادمی#مبحث 15-استاندارد 1-6303

مطلب بعدی

روی سقف کابین آسانسور در بدترین شرایط باید مکعبی با ابعاد 50*60*80 سانتی متر و درکف چاهک در در بدترین شرایط باید مکعبی با ابعاد 50*60*100 سانتی متر جا شود.     تخصص ما بالا بردن شماست. گروه صنعتی اوتانا اسانسور اوتانا  نوشته شده توسط مهندس امین خادمی#مبحث 15-استاندارد 1-6303

اوتانا همراه شما

ما را در اینستاگرام دنبال کنید خبرهای خوبی داریم ...

Invalid username or token.