هدف از این شیشه ها این است که مسافر از حضور کابین پشت درب آگاه شود. ویژگی های این شیشه : 1-باید شفاف باشد تا نور از آن عبور کند. 2-دارای مقاومت مکانیکی کافی باشد. 3-ضخامت حداقل6 میلی متر 4-حداقل سطح شیشه خور هر درب طبقه  0/015 متر مربع 5-حداقل مساحت قسمت شفاف شیشه 0/01 […]

قفل درب کشویی(اتوماتیک) آسانسور باید مقاومت کافی درحالی که نیروی  1000 نیوتن بر سطح قفل در جهت باز شدن اعمال شود ، داشته باشد.(بدون تغییر شکل دائمی) قفل درب لولایی آسانسور باید مقاومت کافی درحالی که نیروی  3000 نیوتن بر سطح زبانه قفل در جهت باز شدن اعمال شود ، داشته باشد.(بدون تغییر شکل دائمی) […]

سطح مقطع سیم مدار فرمان در آسانسور حداقل 0.75 میلی متر مربع سطح مقطع سیم مدار قدرت  در آسانسور حداقل 4  میلی متر مربع سطح مقطع سیم مدار روشنایی  در آسانسور حداقل 1.5  میلی متر مربع سطح مقطع سیم مدار پریز  در آسانسور حداقل 2.5  میلی متر مربع تخصص ما بالا بردن شماست. گروه صنعتی […]

رواداری تراز کابین اسانسور +_ 2سانتی متر میباشد. یعنی کابین اسانسور حداکثر میتواند 2سانتیمتر بالاتر یا پایین تر از سطح طبقه توقف کند. تخصص ما بالا بردن شماست. گروه صنعتی اوتانا اسانسور اوتانا نوشته شده توسط مهندس امین خادمی#مبحث 15-استاندارد 1-6303

در آسانسور سه نمونه پاراشوت استفاده می شود. 1-پاراشوت آنی یا لحظه ایی برای سرعت کابین حداکثر. 0/63متر بر ثانیه 2-پاراشوت آنی با اثر ضربه گیر – برای سرعت آسانسور حداکثر تا 1متر بر ثانیه تخصص ما بالا بردن شماست. گروه صنعتی اوتانا اسانسور اوتانا نوشته شده توسط مهندس امین خادمی#مبحث 15-استاندارد 1-6303

طبق استاندارد 1 -6303 در طبقه و کابین آسانسور حداقل عرض 60 سانتی متر و ارتفاع 195 سانتی متر می باشد. طبق مبحث 15 در طبقه و کابین آسانسور حداقل عرض 80 سانتی متر و ارتفاع 200 سانتی متر می باشد.   تخصص ما بالا بردن شماست. گروه صنعتی اوتانا اسانسور اوتانا نوشته شده توسط […]

روی سقف کابین آسانسور در بدترین شرایط باید مکعبی با ابعاد 50*60*80 سانتی متر و درکف چاهک در در بدترین شرایط باید مکعبی با ابعاد 50*60*100 سانتی متر جا شود.     تخصص ما بالا بردن شماست. گروه صنعتی اوتانا اسانسور اوتانا  نوشته شده توسط مهندس امین خادمی#مبحث 15-استاندارد 1-6303

باقطع کلید اصلی(0-1)آسانسورموارد زیر نبایدخاموش شود: 1-روشنایی و تهویه کابین (فن) آسانسور 2-پریز نصب شده روی سقف کابین 3-پریز موتورخانه 4-روشنایی موتورخانه 5-روشنایی چاه آسانسور 6-زنگ اخبار(زنگ خطر)   تخصص ما بالا بردن شماست. گروه صنعتی اوتانا اسانسور اوتانا نوشته شده توسط مهندس امین خادمی#مبحث 15-استاندارد 1-6303

حداقل روشنایی کف کابین و راه رو جلو در آسانسور 50لوکس حداقل روشنایی موتورخانه آسانسور 200 لوکس حداقل روشنایی چاه آسانسور 50 لوکس حداقل روشنایی سطح پله برقی 54 لوکس می باشد. نوشته شده توسط مهندس امین خادمی#مبحث 15-استاندارد 1-6303 تخصص ما بالا بردن شماست. گروه صنعتی اوتانا اسانسور اوتانا

در آسانسور سه نوع پاراشوت استفاده می شود. 1-پاراشوت آنی یا لحظه ایی برای سرعت کابین حداکثر تا 0/63 متر بر ثانیه 2-پاراشوت آنی با اثر ضربه گیر برای سرعت تا 1متر بر ثانیه 3-پاراشوت تدریجی برای سرعت بیش از 1متر بر ثانیه *اگر چند پاراشوت روی یک کابین نصب شود باید همه انها تدریجی […]

اوتانا همراه شما

ما را در اینستاگرام دنبال کنید خبرهای خوبی داریم ...

Invalid username or token.